Danh mục sản phẩm

Máy xông mũi họng Omron NE-C801

1,080,000₫

Tốc độ xông hiệu quả 0,25ml / phút

Tốc độ xông hiệu quả 0,3ml / phút

Kích thước hạt nhỏ MMAD 3µm để có thể xuống được đến đường hô hấp dưới để xông hiệu quả

Trọng lượng nhẹ dễ sử dụng Xấp xỉ 270g

Độ ồn thấp < 46dB. Hoạt động yên tĩnh mang lại sự thoải mái cho liệu pháp xông mũi họng cho trẻ em.

Khí dung thoát ra 0.47ml

Tốc độ khí dung thoát ra 0.06ml/min