Danh mục sản phẩm

Máy xông mũi họng Omron NE-C28

1,310,000₫

Cho phép xông mũi họng hiệu quả cao giảm lãng phí thuốc

Tốc độ xông cao 0,4ml / phút đảm bảo thời gian điều trị tối ưu

Kích thước hạt nhỏ MMAD 3µm để có thể xuống được đến đường hô hấp dưới để xông hiệu quả

Khí dung thoát ra 0.4ml

Tốc độ khí dung thoát ra 0.06ml/min

Dung tích thuốc 7 ml với dư lượng thuốc còn lại tối thiểu