Danh mục sản phẩm

Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6161

900,000₫

Vòng bít được tạo khuôn trước giúp khi quấn không bị phiền phức và đo chính xác ở mọi góc độ.

Hướng dẫn người dùng quấn vòng bít đúng bằng biểu tượng chỉ dẫn để đảm bảo đo huyết áp chính xác và đáng tin cậy.

Phát hiện nhịp tim bất thường. Nhịp tim không đều là nhịp tim thay đổi hơn 25% so với nhịp tim trung bình được phát hiện trong quá trình máy đo huyết áp.

Nếu nhịp không đều như vậy được phát hiện nhiều hơn hai lần trong khi đo, biểu tượng nhịp tim không đều xuất hiện trên màn hình với kết quả đo.

Nếu nhịp tim không đều làm cho giá trị đo không hợp lệ, không có kết quả nào được hiển thị.

Nếu biểu tượng nhịp tim không đều được hiển thị sau khi thực hiện phép đo, hãy lặp lại phép đo.

Nếu biểu tượng tiếp tục xuất hiện, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình.

Công nghệ IntellliSense.

Bộ nhớ lưu trữ 30 kết quả đo.