Danh mục sản phẩm

Cân phân tích cơ thể Omron HBF-224

1,990,000₫

Đặc tính kỹ thuật

Trọng lượng cơ thể

Chỉ số khối cơ thể (BMI)

Cơ xương

Mỡ cơ thể

Mỡ nội tạng: Độ tuổi từ 18 đến 80 tuổi

Chuyển hóa khi nghỉ

Bộ nhớ 4 người dùng với tính năng tự động nhận dạng cho người dùng: Bạn chỉ nhập dữ liệu cá nhân lần đầu tiên; sau đó màn hình sẽ nhận ra người dùng khi bạn bước lên nó.

Tuổi cơ thể: Được tính bằng cách sử dụng trọng lượng và tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể của bạn để đánh giá xem tuổi cơ thể của bạn cao hơn / dưới mức trung bình so với tuổi thực tế của bạn

Thuật toán cho trẻ em: Được tính bằng cách sử dụng trọng lượng và tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể của bạn để đánh giá xem tuổi cơ thể của bạn cao hơn / dưới mức trung bình so với tuổi thực tế của bạn

Khoảng cách trọng lượng giữa các kết quả đo trước và hiện tại để theo dõi tiến trình của bạn