Danh mục sản phẩm

Bộ dụng cụ sửa chữa 94 chi tiết KRAFT ROYAL LINE - 94-DELIGE GEREEDSCHAPSET

2,500,000₫

Bộ dụng cụ sửa chữa 94 chi tiết (Bộ khẩu, tròng, lục giác, hoa thị)

Thương hiệu: Swiss Kraft (Thụy Sĩ)

'- 13 chi tiết - 1/4" DR.SOCKETS: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm

'- 8 Chi tiết - 1/4" DR. DEEP SOCKETS: 6,7,8,9,10,11,12,13 mm

'- 2 Chi tiết - 1/4" DR> EXTENSON BARS: 2",4"

'- 1 Chi tiết 1/4" DR. UNIVERSAL JOINT

'- 1 Chi tiết 1/4" DR.QUICK RATCHET HANDLE

'- 1 Chi tiết 1/4" DR. SPINNER HANDLE: 6"

'- 17 Chi tiết 1/4" DR. BIT SOCKETS: SL 4,5.5,7 PH1,2 PZ1,2 HEX3,4,5,6,T8,10,15,20,25,30.

'- 1 Chi tiết 1/4" DR. FLEXIBLE EXTENSION: 6"

'- 1 Chi tiết 1/4" DR. SLIDING T-BAR '- 1 Chi tiết 1/4" DR. BIT ADAPTOR '- 18 Chi tiết 1/2" DR. SOCKETS:

10 ,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 mm.

'- 4 Chi tiết 1/2" DR. DEEP SOCKETS: 14,15,17,19 mm.

'- 2 Chi tiết 1/2" DR. EXTENSION BAR: 5",10".

'- 2 Chi tiết 1/2" DR. SPARK PLUG SOCKETS: 16,21 mm.

'- 1 Chi tiết 1/2" DR. UNIVERSAL JOINT

'- 1 Chi tiết 1/2" DR. QUICK RATCHET HANDLE

'- 1 Chi tiết -3- WAY ADAPTOR

'- 15 Chi tiết -BITS 30L: SL8,10,12,T40,45,50,55 PH3,4 PZ3,4 HEX8,10,12,14.

'- 3 Chi tiết  HEX KEY WRENCHES: 1.5,2,2.5 mm.

'- 1 Chi tiết - BLOW CASE