Danh mục

Tư Vấn Đặt Hàng 1

ĐT: 04.629.11.650

Tư Vấn Đặt Hàng 2

ĐT: 04.629.19.505

Tư Vấn Đặt Hàng 3

ĐT: 0932.334.298

Tư Vấn Đặt Hàng 4

ĐT: 0965.491.801

Công ty TNHH Dịch Vụ Và Phát Triển Tín Đạt
Siêu thị Telo 
Website:  telo.vn 
Địa chỉ: số 61,ngõ 479, Âu Cơ,Tây Hồ,Hà Nội
Điện thoại: 04.629.19.505 - 04.629.11.650
Email: telovn2@gmail.com